Hi 我是Livia ! 用照片和文字記錄我的人生,

育兒親子、美食旅行、生活料理、追劇人生

歡迎來信→ livia1028@gmail.com

batch_P1320079

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

batch_P1310523

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

batch_P1320486

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

batch_P1300674

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

batch_000001

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1310828

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

0001

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

00001

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

00001

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

P1300597

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

00001

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

batch_3c小猛男-1

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

P1300071

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

P1260170

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

P1300474

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

page

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

P1290986.JPG

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1300126.JPG

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

00004

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

P1290909

文章標籤

Livia ❤小伊 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()